تماس


آشنایی بیشتر

و ارتباط با ما

آشنایی با داکتر بیت


جهت آشنایی بیشتر و ارتباط با موسسه می توانید از این بخش اقدام نمائید.

داستان ما


موسسه داکتر بیت یکی از شاخه های هلدینگ رزبرگ می باشد. این موسسه در سال 1394 با هدف ورود به بازارهای مالی نوین تاسیس گردید. در ابتدا فعالیت این موسسه در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال بود. در سال 1396 با توجه به نیاز بازار و درخواست های مشتریان شرکت زمینه فعالیت ترید در این موسسه تاسیس گردید.