محاسبه آنلاین


محاسبه سود دهی

 

میزان کلی سود دهی سالیانه

مبالغ زیر 100 میلیون

36%

بالای 100 میلیون

42%

بالای 500 میلیون

60%

حداقل پلن های ویژه

50%

حداکثر پلن های ویژه

75%

جدول کامل سود دهی پلن های در آمدی

مبلغ  سود ماهیانه مجموع سود سالیانه سود پلن ویژه
زیر 100 میلیون 3% 36% 50%
بالای 100 میلیون 3.5% 42% 60%
بالای 500 میلیون 4% 48% 60%
بالای 5 میلیارد 5% 60% 75%